Vallavalitsuse 23.04.2024 istungil

Detailplaneeringu vastuvõtmine
Võeti vastu Põlva linnas Jaama tn 59a katastriüksuse detailplaneering ja suunatakse see avalikule väljapanekule.

Maa ostueesõigusega erastamine
Võimaldatakse erastada ostueesõigusega Tsuba talu hoonete alune maa Valgesoo külas. Määratakse maa sihtotstarbeks elamumaa ja maaüksuse lähiaadressiks Vana-Tsuba.

Katastriüksuse lähiaadressi muutmine
- Muudetakse Põlva linnas asuva Uus tn 2a katastriüksuse (katastritunnus 62201:001:0026) aadressi andmeid ja määratakse uueks lähiaadressiks Uus tn 2 ning muudetakse Uus tn 2 katastriüksuse (katastritunnus 62001:001:0466) aadressi andmeid ja määratakse uueks lähiaadressiks Uus tn 2a.
- Muudetakse Kiidjärve külas asuva Miku-Madise katastriüksuse (katastritunnus 87202:002:1000) aadressi andmeid ja määratakse uueks lähiaadressiks Perve.

Sõidukikaardi väljastamine
Taksoveoloa TVL003747 alusel väljastati sõidukikaart FIE-le Meelis Toots, kes osutab taksoteenust sõidukiga VOLKSWAGEN JETTA registreerimismärgiga 518TNC.

Reservfondist raha eraldamine
Eraldatakse reservfondist 18 000 eurot Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna eelarvesse Vana-Koiola järve uuringu läbiviimise eest tasumiseks.

 

Teate koostas:
Kertu Roost
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus