RMK kutse koosolekule teisipäeval, 4. juunil kell 16.00 Taevaskojas

Taevaskoja kõrgendatud avaliku huviga (KAH) ala arutelul 2022. aastal soovis kogukond, et RMK ei teeks Taevaskoja küla läheduses metsas kvartali KJ163 eraldisel 1 sanitaarraiet. Sellest plaanist RMK tookord seetõttu ka loobus. Oleme vahepeal hinnanud metsa seisukorda, tuvastanud puude kuivamist ning seetõttu on siiski vajalik sellel alal metsatöid teha. Oleme eraldise 1 jaganud kolmeks numbritega 1; 15 ja 16. Vt Lisa 2. Varem oli sama ala kõik üks eraldis.

Eraldise 16 plaanime metsa majandamisest välja arvata, see paikneb vahetult matkaraja ääres;

Eraldisel 1 plaanime teha sanitaarraiet – eemaldame kuivanud ja kahjustunud puud, terved puud jäävad kasvama;

Eraldisel 15 on 1-hektarise suurusega alal mets valdavalt kuivanud ja plaanime seal seetõttu teha lageraiet. Pärast raiet istutame alale uued puud.

Kvartalil KJ149 eraldisel 3, 4 ja 10, mis asuvad kaitseala piiranguvööndis, oli RMK-l plaanis teha aegjärkset raiet. (Vt lisa 1) Kuna RMK on uue arengukavaga otsustanud, et uuendusraieid piirangvööndis enam ei tehta, jäävad need raied ära.

Soovime oma plaanid kohaliku kogukonnaga metsas koha peal läbi rääkida, teha ringkäigu metsas ning tööde vajadust selgitada. Kutsume Teid teisipäeval, 4. juunil kell 16. 00 (link kaardile Kohtumispaik) (kvartalil KJ163-1 ), et arutada metsatööde plaani muutmist.

Palume teavet metsatööde plaanide muutmise ja koosoleku kohta oma kogukonna sees jagada.

 

Lisainfo:

Risto Sepp
Kagu regioon
Kaasamisspetsialist
513 0147
Risto.Sepp@rmk.ee