Valla eelarve täitumist on võimalik jälgida kodulehel

Põlva valla eelarve täitumist on võimalik jälgida interaktiivse rakenduse kaudu valla kodulehel www.polva.ee/eelarved.

Interaktiivses vaates saab eelarve täitmist vaadata koondvaates, võtta eraldi lahti põhitegevuse tulud ja kulud ning tutvuda investeerimistegevusega. Samuti on võimalik tutvuda reservfondi kasutamise andmetega. Andmed uuenevad igal pühapäeval.

Vallavanem Martti Rõigas: „ Nüüdsest saavad inimesed tutvu[1]da ja olla rohkem kursis sellega, millest valla eelarve koosneb ja missugused on konkreetsel aastal eelarvelised prioriteedid."

 Interaktiivne vaade aitab suuremas plaanis lihtsustada eelarvest arusaamist, mis omakorda annab võimaluse eelarve või arengukava teemadel elanikel paremini kaasa rääkida