Valimiskomisjoni otsused ja protokollid

20.04.22

2022
Põlva valla valimiskomisjoni ja valimisjuhi otsused  
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2021
Põlva valla valimiskomisjoni ja valimisjuhi otsused
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2020
Põlva valla valimiskomisjoni ja valimisjuhi otsused  
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid  
 

2019
Põlva valla valimiskomisjoni ja valimisjuhi otsused
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid


2018
11.06.2018 otsus nr 11-7/18-1 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
11.06.2018 otsus nr 11-7/18-2 Volikogu liikmete volituste taastamine ja asendusliikmete volituste lõpetamine
11.06.2018 otsus nr 11-7/18-3 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
27.06.2018 otsus nr 11-7/18-4 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2017
29.06.2017 otsus nr 11-7/17-1 Valimiskomisjoni esimehe valimine
29.06.2017 otsus nr 11-7/17-2 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
08.08.2017 otsus nr 11-7/17-3 Valimiskomisjoni tööaja määramine
28.08.2017 otsus nr 11-7/17-4  Tuleviku Põlvamaa Valimisliidu registreerimine
28.08.2017 otsus nr 11-7/17-5 Valimisliidu Põlva Areng registreerimine
08.09.2017 otsus nr 11-7/17-6 Kandidaatide registreerimata jätmine
08.09.2017 otsus nr 11-7/17-7 Kandidaatide registreerimine
21.09.2017 otsus nr 11-7/17-8 Põlva valla jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine
21.09.2017 otsus nr 11-7/17-9 Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine
20.10.2017 otsus nr 11-7/17-10 Põlva Vallavolikogu liikmete registreerimine
20.10.2017 otsus nr 11-7/17-11 Põlva Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
20.10.2017 otsus nr 11-7/17-12 Põlva Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine
20.10.2017 otsus nr 11-7/17-13 Põlva Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumine
25.10.2017 otsus nr 11-7/17-14 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
27.10.2017 otsus nr 11-7/17-15 Põlva Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine
10.11.2017 otsus nr 11-7/17-16 Volikogu liikmete volituste peatamine ja asendusliikmete määramine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2016
15.03.2016 otsus nr 11-7/16-1 Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2015
14.12.2015 otsus nr 11-7/15-1 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
21.12.2015 otsus nr 11-7/15-2 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2014
31.03.2014 otsus nr 11-7/14-1 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
09.04.2014 otsus nr 11-7/14-2 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
04.09.2014 otsus nr 11-7/14-3 Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine
04.09.2014 otsus nr 11-7/14-4 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
04.09.2014 otsus nr 11-7/14-5 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid