Valimiskomisjoni otsused ja protokollid

12.05.20

2020
11.05.2020 otsus nr 11-7/20-1 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine  
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid  
 

2019
Põlva valla valimiskomisjoni ja valimisjuhi otsused
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid


2018
11.06.2018 otsus nr 11-7/18-1 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
11.06.2018 otsus nr 11-7/18-2 Volikogu liikmete volituste taastamine ja asendusliikmete volituste lõpetamine
11.06.2018 otsus nr 11-7/18-3 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
27.06.2018 otsus nr 11-7/18-4 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2017
29.06.2017 otsus nr 11-7/17-1 Valimiskomisjoni esimehe valimine
29.06.2017 otsus nr 11-7/17-2 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
08.08.2017 otsus nr 11-7/17-3 Valimiskomisjoni tööaja määramine
28.08.2017 otsus nr 11-7/17-4  Tuleviku Põlvamaa Valimisliidu registreerimine
28.08.2017 otsus nr 11-7/17-5 Valimisliidu Põlva Areng registreerimine
08.09.2017 otsus nr 11-7/17-6 Kandidaatide registreerimata jätmine
08.09.2017 otsus nr 11-7/17-7 Kandidaatide registreerimine
21.09.2017 otsus nr 11-7/17-8 Põlva valla jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine
21.09.2017 otsus nr 11-7/17-9 Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine
20.10.2017 otsus nr 11-7/17-10 Põlva Vallavolikogu liikmete registreerimine
20.10.2017 otsus nr 11-7/17-11 Põlva Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
20.10.2017 otsus nr 11-7/17-12 Põlva Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine
20.10.2017 otsus nr 11-7/17-13 Põlva Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumine
25.10.2017 otsus nr 11-7/17-14 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
27.10.2017 otsus nr 11-7/17-15 Põlva Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine
10.11.2017 otsus nr 11-7/17-16 Volikogu liikmete volituste peatamine ja asendusliikmete määramine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2016
15.03.2016 otsus nr 11-7/16-1 Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2015
14.12.2015 otsus nr 11-7/15-1 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
21.12.2015 otsus nr 11-7/15-2 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2014
31.03.2014 otsus nr 11-7/14-1 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
09.04.2014 otsus nr 11-7/14-2 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
04.09.2014 otsus nr 11-7/14-3 Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine
04.09.2014 otsus nr 11-7/14-4 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
04.09.2014 otsus nr 11-7/14-5 Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid

2013
22.11.2013 otsus nr 11-7/15 Volikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine
14.11.2013 otsus nr 11-7/14 Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
01.11.2013 otsus nr 11-7/13 Põlva Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine
25.10.2013 otsus nr 11-7/12 Valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni liikmete töö tasustamine ja kulude hüvitamine
25.10.2013 otsus nr 11-7/11 Põlva Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumine
25.10.2013 otsus nr 11-7/10 Volikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine
25.10.2013 otsus nr 11-7/9 Põlva Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine
25.10.2013 otsus nr 11-7/8 Põlva Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
25.10.2013 otsus nr 11-7/7 Põlva Vallavolikogu liikmete registreerimine
18.09.2013 otsus nr 11-7/6 Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine
13.09.2013 otsus nr 11-7/5 Kandidaatide registreerimine
23.08.2013 otsus nr 11-7/4 Valimisliidu registreerimine
22.08.2013 otsus nr 11-7/3 Valimiskomisjoni tööaja määramine
22.08.2013 otsus nr 11-7/2 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
22.08.2013 otsus nr 11-7/1 Valimiskomisjoni esimehe valimine
Põlva valla valimiskomisjoni protokollid