Valojärve, Eoste küla

13.04.20

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 01.04.2020 korraldusega nr 2-3/160.

Detailplaneering algatati Põlva Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/73

Põlva Vallavalitsuse 22.01.2020 korraldusega nr 2-3/23 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.–28.02.2020.

Planeeringuala suurus on 3,2 ha ning see hõlmab Valojärve katastriüksust ning planeeringuga lubatakse ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega 9 meetrit ning neli abihoonet maksimaalse kõrgusega 5 meetrit, hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1200 m2. Hoonete soovituslik katusekalle on 0°–30°, olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta.

Detailplaneering kehtestati 01.04.2020 korraldusega nr 2-3/160.

Detailplaneeringu seletuskiri ja joonisedPäästeameti kooskõlastus

Detailplaneeringu koostamisega seotud dokumendid on kättesaadavad kaardirakenduse EVALD kaudu. 

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR