Veemajandus

28.01.22

Endises Põlva vallas, Ahja vallas, Vastse-Kuuste vallas ja Laheda valla Tilsi külas osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust 

AS Põlva Vesi
Toominga 2a, 63304 Põlva
tel 799 6813
e-post info@polvavesi.ee
www.polvavesi.ee

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri