Veemajandus

5.08.20

Endises Põlva vallas, Ahja vallas, Vastse-Kuuste vallas ja Laheda valla Tilsi külas osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust 

AS Põlva Vesi
Toominga 2a, 63304 Põlva
tel 799 6813
e-post info@polvavesi.ee
www.polvavesi.ee

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Mooste alevikus pakub ühisveevärgi teenust
Mooste Olme OÜ
tel 792 5422
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad