16.04.19

 

Uudised ja teated

Volikogu 18.04.2019 istungilt

20.04.2019

Euroopa Parlamendi liikmete valimisteks moodustati viis jaoskonnakomisjoni ning nimetati nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Võeti vastu Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule. AS Põlv...  Loe edasi »