Volikogu istung 19.04.2018

19.04.18

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018 algusega kell 15.00 Ahja kultuurimajas, aadressil Illimari 6, Ahja alevik, Põlva vald.

Istungi päevakord:

1. Elamutele toetuse andmise kord   Eelnõu
Ettekandja Märt Eskor

2. Põlva valla kohanimede määramise kord  Eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

3. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord   Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks

4. Põlva valla finantsjuhtimise kord  Eelnõu
Ettekandja Märt Eskor

5. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine  Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks

6. Volikogu määruste kehtetuks tunnistamine Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks

7. Volikogu otsuste kehtetuks tunnistamine Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks

8. Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord Eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

9. Omaosaluse tagamine projekti "Traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse tootearendus- ja koolituskeskus Eestimaaehitus" elluviimiseks Eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

10. Istungil algatatud küsimused