Volikogu istung 20.02.2020

17.02.20

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Istungi päevakord:

1. Põlva Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 1-2/3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine; eelnõu (PDF, 132 kB)
ettekandja Helen Metsma

2. Liikluspinna aadressi määramine; eelnõu (PDF, 134 kB), lisa (PDF, 45 kB)
ettekandja Martti Rõigas

3. Põlva Vallavolikogu 21.11.2019 otsuse nr 1-3/44 „Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu kehtestamine" peale esitatud vaide läbivaatamine; eelnõu (PDF, 818 kB), vaie (PDF, 196 kB)
ettekandja Martti Rõigas

4. Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025; eelnõu (PDF, 188 kB), lisa (PDF, 1,08 MB)
ettekandja Martti Rõigas

5. Nõusolek vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamiseks; eelnõu (PDF, 109 kB)
ettekandja Martti Rõigas

6. Vallavanema info

7. Istungil algatatud küsimused

 

 

Toimetaja: LIIA SULG