Vallavolikogu istung 21.12.2022

15.12.22

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 21. detsembril 2022 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve ME41; eelnõu, lisa
Ettekandjad Merle Sulaoja ja Martti Rõigas

2. Põlva valla 2023. aasta eelarve ME43, I lugemine; eelnõu, lisad 1-3
Ettekandjad Merle Sulaoja ja Martti Rõigas

3. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a määruse nr 1-2/20 "Põlva Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine ME40, eelnõu
Ettekandjad Martti Rõigas ja Merle Sulaoja

4. Põlva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine OE42, eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar

5. Põlva valla haridusvõrgu ümberkorraldamise algatamine OE44, eelnõu
Ettekandja Koit Nook

6. Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord ME23, II lugemine ja vastuvõtmine, eelnõu
Ettekandja Koit Nook

7. Koolieelse lasteasutuste ja huvikooli töötajate töötasu alammäärad ME36, eelnõu
Ettekandja Koit Nook

8. Vara võõrandamine OE39, eelnõu, lisa
Ettekandja Arne Tilk

9. Ülevaade Põlva valla üldplaneeringu menetluse hetkeseisust

10. Istungil algatatud küsimused
10.1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

 

Toimetaja: LIIA SULG