Volikogu istung 22.11.2017

7.12.17

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljas istung toimub kolmapäeval, 22. novembril 2017

algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.


Istungi päevakord:
1. Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis  Eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar


2. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded Eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar


3. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Eelnõu
Ettekandja Igor Taro


4. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord Eelnõu
Ettekandja Igor Taro


5. Istungil algatatud küsimused