Volikogu elektrooniline istung 23.04.2020

17.04.20

Põlva Vallavolikogu istung toimub elektrooniliselt Zoom keskkonnas neljapäeval, 23. aprillil 2020 algusega kell 9.00.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine; eelnõu (pdf, 239 kB)
ettekandja Lennart Liba

2. Osaühingu Vastse-Kuuste Soojus jagunemise algatamine; eelnõu (pdf, 286 kB)
ettekandja Märt Eskor

3. Põlva Vallavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 1-2/25 "Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine; eelnõu (pdf,  250 kB)
ettekandja Janika Usin

4. Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2020–2023 heakskiitmine; eelnõu (pdf, 383 kB), lisa (pdf, 214 kB)
ettekandja Kaire Kalk

5. Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025; eelnõu (pdf, 315 kB), lisa  (pdf, 2129 kB)
ettekandja Martti Rõigas, kaasettekandja Reeliga Raig

6. Jäätmevaldajate registrite tegevuse lõpetamine ja määruste kehtetuks tunnistamine; eelnõu (pdf, 294 kB)
ettekandja Martti Rõigas

7. Kalmistute kasutamise eeskiri ; eelnõu (pdf, 366 kB)
ettekandja Martti Rõigas, kaasettekandja Reelika Raig

8. Kohanime määramine; eelnõu (pdf, 876 kB)
ettekandja on Martti Rõigas

9. Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine;
eelnõu (pdf, 456 kB),
seletuskiri (pdf, 703 kB),
joonis 1: situatsiooniskeem (pdf, 147 kB),
joonis 2: lähipiirkonna fuktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed (pdf, 385 kB),
joonis 3: olemasolev olukord (pdf, 313 kB),
joonis 4: põhijoonis (pdf, 546 kB),
joonis 5:  tehnovõrgud (pdf, 485 kB)
ettekandja Martti Rõigas, kaasettekandja Tiia Zuppur

10. Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni arvamuse teatavaks võtmine; eelnõu (pdf, 282 kB), Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollakt (asice, 43 kB), Põlva Vallavalitsuse seisukoht (asice, 314 kB)
ettekandja on Ahti Bleive

11. Vallavanema info

12. Istungil algatatud küsimused
Puuri küla Lille tänava elanike pöördumine ühiskanalisatsiooni rajamise kohta Lille tänavale
Pöördumisele vastab Martti Rõigas

Toimetaja: LIIA SULG