Volikogu istung 25.03.2021

19.03.21

Põlva Vallavolikogu virtuaalne istung toimub neljapäeval, 25. märtsil algusega kell 15.00 Teams-i keskkonnas.

 

Istungi päevakord:

1. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine OE5; eelnõu (pdf, 363 kB), põhijoonis (pdf, 5036 kB), seletuskiri (pdf, 143 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

2. Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamisele suunamine OE8; eelnõu (pdf, 594 kB), Ubina DP (asice, 3463 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

3. Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 ME13; eelnõu (pdf, 296 kB), lisa (pdf, 479 kB), investeeringute kava (pdf, 431 kB), Põlva Vallavalitsuse seisukoht Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute osas (asice, 282 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

4. Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/31 "Elamutele toetuse andmise kord" muutmine ME10; eelnõu (pdf, 248 kB)
Ettekandja Kaire Kalk

5. Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2021–2024 heakskiitmine OE11; eelnõu (pdf, 336 kB), lisa (pdf, 286 kB)
Ettekandja Kaire Kalk

6. Ahja Lasteaia Illikuku ja Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari ümberkorraldamine OE12; eelnõu (pdf, 401 kB)
Ettekandja Janika Usin, kaasettekandja Aigi Tiks

7. Kinnisasja ostueesõiguse kasutamine OE16; eelnõu (pdf, 240 kB)

Ettekandja Märt Eskor

8. Istungil algatatud küsimused

Toimetaja: LIIA SULG