Volikogu istung 27.05.2021

21.05.21

Põlva Vallavolikogu virtuaalne istung toimub neljapäeval, 27. mail 2021 algusega kell 15.00 Teams-i keskkonnas.

 

Istungi päevakord:

1. Puudega inimese eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord ME9; eelnõu (pdf, 320 kB)
Ettekandja Helen Metsma

2. Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" muutmine ME19; eelnõu (pdf, 310 kB)
Ettekandja Kaire Kalk

3. Omaosaluse ja mitteabikõlblike kulude tagamine projekti "Mitmeotstarbelise õppehoone rajamine" elluviimiseks OE21; eelnõu (pdf, 289 kB)
Ettekandja Kaire Kalk

4. Põlva valla 2021. aasta esimene lisaeelarve ME22; eelnõu (pdf, 427 kB), lisa (pdf, 450 kB)
Ettekandja Märt Eskor

5. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine ja üldplaneeringut muutva detailplaneeringu mitte algatamine Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal OE20; eelnõu (pdf, 1295 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

6. Istungil algatatud küsimused

 

 

Toimetaja: LIIA SULG