Volikogu istung 28.01.2022 (muudetud istungi toimumise viisi)

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub reedel, 28. jaanuaril 2022 algusega kell 14.00 Teams-i keskkonnas.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva valla 2022. aasta eelarve ME49, II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu, lisad 1-3, muudatusettepanekud 2. lugemiseks majanduskomisjoni otsustega1. ja 2. lugemise võrdlus
Eelnõu ettekandja Märt Eskor

2. Audiitori määramine OE58; eelnõu
Eelnõu ettekandja Märt Eskor

3. Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määruse nr 1-2/2 "Kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine ME1; eelnõu
Eelnõu ettekandja Kaire Kalk

4. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine OE50; eelnõu, lisa
Eelnõu ettekandja Arne Tilk

5. Tunnustusavalduste andmine OE54; eelnõu
Eelnõu ettekandja Koit Nook

6. Põlva Vallavolikogu 21. juuni 2018. a määruse nr 1-2/41 "Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine ME57; eelnõu
Eelnõu ettekandja Koit Nook

7. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a määruse nr 1-2/20 "Põlva Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine ME2; eelnõu
Eelnõu ettekandja Martti Rõigas

8. Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaan OE3; eelnõu
Eelnõu ettekandja Ahti Bleive

9. Istungil algatatud küsimused

 

 

Toimetaja: LIIA SULG