Volikogu istung 31.01.2019

28.01.19
Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019 algusega kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.
 
Istungi päevakord:
1. Ülevaade MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse tegevusest ja pilootprojekti "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" tutvustus
Ettekandja MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Sander Saar
 
2. Arvamuse andmine osaühing Mooste Farmerid kompleksloa taotluse kohta; eelnõu (PDF, 206 kB); lisa (PDF, 784 kB)
Ettekandja Reelika Raig
 
3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine; eelnõu (PDF, 225 kB) 
Ettekandja Tiia Zuppur
 
4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine; eelnõu (PDF, 319 kB)
Ettekandja Tiia Zuppur
 
5. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine; eelnõu (PDF, 229 kB)
Ettekandja Martti Rõigas
 
6. Loa andmine põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks; eelnõu (PDF, 369 kB)
Ettekandja Martti Rõigas
 
7. Omaosaluse tagamine projekti "Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlvamaal" elluviimiseks; eelnõu (PDF, 205 kB)
Ettekandja Janika Usin
 
8. Sihtasutuse Tilsi Staadion nime muutmine ja põhikirja kinnitamine; eelnõu (PDF, 364 kB); lisa (PDF, 187 kB)
Ettekandja Janika Usin
 
9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine; eelnõu (PDF, 299 kB)
Ettekandja Eliko Saks
 
10. Põlva valla heakorraeeskiri; eelnõu (PDF, 470 kB)
Ettekandja Martti Rõigas
 
11. Kaasava eelarve menetlemise kord; eelnõu (PDF, 307 kB)
Ettekandja Märt Eskor
 
12. Vallavara tasuta võõrandamine; eelnõu (PDF, 334 kB)
Ettekandja Märt Eskor
 
13. Tunnustusavalduste andmine; eelnõu (PDF, 381 kB)
Ettekandja Lennart Liba, kaasettekandja Georg Pelisaar
 
14. Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 "Põlva Vallavalitsuse teenistujate
struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine; eelnõu (PDF, 204 kB)
Eettekandja Georg Pelisaar
 
15. Põlva valla 2019. aasta eelarve; II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu (PDF, 356 kB); lisad 1-4 (PDF, 263 kB)
Ettekandja Märt Eskor
 
16. Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine; eelnõu (PDF, 279 kB) OE1
Ettekandja Leander Konks
 
17. Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan; eelnõu (PDF, 199 kB)
Ettekandja Ahti Bleive
 
18. Istungil algatatud küsimused
 
Toimetaja: LIIA SULG