Arengukavad

24.10.18

• Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord

UUS! Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030 koostamine, menetlemine ja vastuvõtmine (jõustub 01.01.2019 ja kehtib kuni 31.12.2030).

Kehtiv Põlva valla arengukava:

Põlva valla arengukava aastateks 2015-2029 (kehtib kuni 31.12.2018)
Investeeringud 2017–2021
Arengukava eelnõu menetlus

Valdkondade arengukavad ja strateegiad:

Põlva vald

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029
Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021
Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025
Põlva valla soojusmajanduse arengukava 2016-2030 
Põlva ja Madona piirkonna aktiivse turismi turundusstrateegia 2010-2020
Activetourism and recreationstrategy 2010-2020
Põlva linna ja valla sotsiaalse töö arengukontseptsioon 2011-2020
Peri küla soojusvarustuse analüüs 2013
Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2012-2024

Joonis 1Joonis 2Joonis 3
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2012-2024
Põlva linna ja Põlva valla ühine jäätmekava aastateks 2011-2020

Ahja vald
Ahja valla arengukava 2014-2020 (kehtib kuni 31.12.2018)
• Ahja valla soojamajanduse arengukava 2016-2026
 Ahja valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2012-2024

Laheda vald
• Laheda valla arengukava 2014-2025 (kehtib kuni 31.12.2018)
• Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027
• Laheda valla soojamajanduse arengukava aastateks 2017-2030
• Laheda valla terviseprofiil 2014-2020

Mooste vald
• Arengukavade koostamise, menetlemise ja muutmise kord
Mooste valla arengukava 2016-2023 (kehtib kuni 31.12.2018)
• Mooste valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026
• Mooste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026
• Mooste valla soojamajanduse arengukava

Vastse-Kuuste vald

Külade arengukavad