Arengukavad

11.01.19

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord

Kehtiv Põlva valla arengukava

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 
Arengukava eelnõu menetlus

Valdkondade arengukavad ja strateegiad

Põlva vald
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029
Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021
Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025
Põlva valla soojusmajanduse arengukava 2016-2030 
Põlva ja Madona piirkonna aktiivse turismi turundusstrateegia 2010-2020
Activetourism and recreationstrategy 2010-2020
Põlva linna ja valla sotsiaalse töö arengukontseptsioon 2011-2020
Peri küla soojusvarustuse analüüs 2013
Põlva linna ja Põlva valla ühine jäätmekava aastateks 2011-2020

Ahja vald
Ahja valla soojamajanduse arengukava 2016-2026
Ahja valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2012-2024

Laheda vald
Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027
Laheda valla soojamajanduse arengukava aastateks 2017-2030
Laheda valla terviseprofiil 2014-2020

Mooste vald
Mooste valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026
Mooste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026
Mooste valla soojamajanduse arengukava

Vastse-Kuuste vald
Vastse-Kuuste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015–2026 
"Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020" vastuvõtmine

 

Külade arengukavad