Volikogu istung 16.03.2018

10.03.18
Põlva Vallavolikogu istung toimub reedel, 16. märtsil 2018 algusega kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Istungi päevakord:
1. Põlva valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks

2. Põlva Keskraamatukogu põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks

3. Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks

4. Kauksi Põhikooli põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks

5. Mooste Mõisakooli põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks

6. Tilsi Põhikooli põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks

7. Vastse-Kuuste Kooli põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks

8. Põlva Vallavolikogu määruste muutmine Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks

9. Määruste kehtetuks tunnistamine Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks

10. Põlva valla põhimäärus ME53 II lugemine ja vastuvõtmine Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks

11. Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari 2014. a otsuse nr 1-3/2 "Hooldajatoetuse määra kehtestamine" kehtetuks tunnistamine Eelnõu
Ettekandja Sirje Tobreluts

12. Põlva Vallavolikogu 27. jaanuari 2005. a otsusega nr 105 "Alatalu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Alatalu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

13. Loa andmine põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks Eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

14. Istungil algatatud küsimused