Volikogu istung 18.04.2019

15.04.19

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. aprillil 2019 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Istungi päevakord:

1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine; eelnõu (PDF, 289 kB)
Ettekandja Eliko Saks

2. Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine; eelnõu (PDF, 458 kB); lisa (asice, 3077 kB)
Ettekandja Tiia Zuppur

3. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine; eelnõu (PDF, 5312 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

4. Maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine; eelnõu (PDF, 322 kB)
Ettekandja Kristi Viert

5. Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019–2023 heakskiitmine; eelnõu (PDF, 387 kB); lisa (PDF, 262 kB)
Ettekandja Kaire Kalk

6. Põlva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve; eelnõu (PDF, 362 kB); lisa (PDF, 293 kB)
Ettekandja Märt Eskor

7. Istungil algatatud küsimused

Toimetaja: LIIA SULG