Volikogu istung 21.02.2018

20.02.18
Põlva Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2018 algusega kell 15.00 Mooste Mõisakoolis, aadressil Pargi tee 15, Mooste alevik, Põlva vald.
 
Istungi päevakord:
1. Puudega lapse hoolduse korraldamise kord  Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
2. Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
3. Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
4. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
5. Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
6. Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
7. Võlanõustamisteenuse osutamise kord Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
8. Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
9. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
10. Koolieelsete lasteasutuste nimetuste muutmine Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
11. Ahja Lasteaia Illikuku põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
12. Mooste Lasteaia Tammetõru põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
13. Tilsi Lasteaia Muumioru põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
14. Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari põhimäärus Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
15. Tunnustusavalduste andmine Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
16. Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 Eelnõu Lisa Ettekandja Arne Tilk
17. Põlva Vallavolikogu 10. juuni 2015. a määruse nr 1-2/20 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine Eelnõu
Ettekandja Arne Tilk
18. Eluruumide üüri piirmäära kehtestamine Eelnõu
Ettekandja Arne Tilk
19. Põlva vallavara valitsemise kord Eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar
20. Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine ME102 II lugemine ja vastuvõtmine Eelnõu  Lisad  Muudatusettepanek Ettekandja Märt Eskor
21. Põlva valla valimiskomisjoni liikmete arvu ja koosseisu muutmine Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks
22. Põlva valla põhimäärus ME53 I lugemine  Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks
23. Vallavolikogu istungite toimumise aeg Eelnõu
Ettekandja Kuldar Leis
24. Põlva Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine Eelnõu
Ettekandja Koit Jostov
25. Maakonna sümboolika kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamine Eelnõu
Ettekandja Igor Taro
26. Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine Eelnõu
Ettekandja Martti Rõigas
27. Istungil algatatud küsimused