Volikogu istung 27.07.2018

24.07.18

Põlva Vallavolikogu erakorraline istung toimub reedel, 27. juulil 2018 algusega kell 9.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Istungi päevakord:

1. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine; Eelnõu

Ettekandja Lennart Liba

2. Kinnisasja ostueesõigusest loobumine; Eelnõu

Ettekandja Janika Usin

3. Omaosaluse tagamine projekti "Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd" elluviimiseks; Eelnõu

Ettekandja Janika Usin, kaasettekandja Märt Eskor

4. Põlva valla 2018. aasta esimene lisaeelarve; Eelnõu

Ettekandja Märt Eskor