Arengukavad

9.11.23

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord

UUS! Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmine

Kehtiv Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2024–2027  
Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu menetlus (2023)
Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu menetlus (2022)
Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu menetlus (2021) 
Arengukava eelnõu menetlus (2019)

Valdkondade arengukavad ja strateegiad

"Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" vastuvõtmine
"Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" vastuvõtmine (eelnõu menetlus)

Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025 
Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025 (eelnõu menetlus)

Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027   
Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027 (eelnõu menetlus)

 

Põlva vald
Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025
Põlva valla soojusmajanduse arengukava 2016-2030 
Põlva linna ja valla sotsiaalse töö arengukontseptsioon 2011-2020
Peri küla soojusvarustuse analüüs 2013

Ahja vald
Ahja valla soojamajanduse arengukava 2016-2026

Laheda vald
Laheda valla soojamajanduse arengukava aastateks 2017-2030

Mooste vald
Mooste valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

 

Külade arengukavad