Põlva valla teed ja tänavad

23.01.20

Taotlused

Sulgemisloa avaldus RTF (44 kB) / PDF (119 kB)
Transpordivahendi kõrvalekaldumiseks LM nõuetest RTF (62 kB) / PDF (125 kB)
Liikluskeelualase loa taotlus RTF (104 kB) / PDF (441 kB)

Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas (kehtib endise Põlva linna territooriumil)
Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri (kehtib endise Põlva linna territooriumil)
Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine (kehtib endise Põlva linna territooriumil)