Mooste jäätmejaam

25.05.21

Mooste Jäätmejaam
Kompostimisväljaku, Mooste alevik
Avatud: T 09:00-12:00
Kontakt: 523 7417 Madis Porro

Tasuta võetakse valla kodanikelt vastu:
-        ohtlikud jäätmed;
-        õlid;
-        värvid;
-        tundmatud kemikaalid;
-        väetised;
-        päevavalguslambid;
-        patareid;
-        akud;
-        vanarehvid;
-        elektroonilised kodumasinad.

Vastu ei võeta:
-        segaolmejäätmed
-        ehitusjäätmed
-        eterniit