Mooste jäätmejaam

15.07.22

Mooste Jäätmejaam
Kompostimisväljaku, Mooste alevik
Avatud: T 09:00-12:00
Kontakt: 523 7417 Madis Porro

Tasuta võetakse valla kodanikelt vastu:
-        ohtlikud jäätmed;
-        õlid;
-        värvid;
-        tundmatud kemikaalid;
-        väetised;
-        päevavalguslambid;
-        patareid;
-        akud;
-        elektroonilised kodumasinad.

Vastu ei võeta:
-        segaolmejäätmed;
-        ehitusjäätmed;
-        eterniit;
-        vanarehvid.

Juhime tähelepanu, et jäätmejaamas võetakse vastu vaid eelnevalt sorteeritud jäätmeid.