Ohtlike jäätmete vastuvõtt

16.01.18

Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda,  sest loodusesse sattumisel võivad nad põhjustada keskkonnareostust või ohustada inimeste tervist.
Ohtlikud jäätmed on näiteks aegunud ravimid, patareid, akud, värvid, lakid, õlid, elavhõbeda kraadiklaasid, päevavalguslambid jms. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on: tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine jne.


Põlva vallas võetakse ohtlikke jäätmeid vastu 
Ahja, Mooste, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste jäätmejaamades.