Tilsi jäätmejaam

25.05.21

Tilsi Jäätmejaam
Jäätmejaama, Tilsi küla
Avatud: E 08:00-13:00 ja N 18:00-20:00
Kontakt: 5377 7530 Valle Henno

Tasuta võetakse valla kodanikelt vastu:
-        ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi-, laki- ja liimijäätmed jms);
-        ravimijäätmed;
-        päevavalguslambid;
-        olmekemikaalid;
-        õli ja õlifiltrid;
-        elektroonikaseadmed (külmikud, telerid jms);
-        taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja metall, plast- ja klaastaara);
-        kilejäätmed;
-        suure mõõtmelised jäätmed (mööbel);
-        vanarehvid.

Vastu ei võeta
-       segaolmejäätmeid
-       ehitusjäätmeid
-       eterniiti

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid endale kasutamiseks viia.