Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027 (teehoiukava 2021–2025 muutmine)

28.04.23

Algatamine

Põlva Vallavalitsuse 15.11.2022 korraldusega nr 2-3/519 "Põlva valla teehoiukava 2021–2025 muutmise algatamine" algatati Põlva valla teehoiukava muutmine.

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 14.03.2023 korraldusega nr 2-3/104 kiideti heaks Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 muutmise projekt "Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027" ja suunati see avalikule väljapanekule 14.03.–28.03.2023.

Dokumendid:

Ettepanekuid teehoiukava projekti kohta sai esitada kirjalikult 28. märtsini 2023 e-posti aadressil info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla.

Avalik arutelu esitatud ettepanekute osas toimus 5. aprillil 2023 kell 17.30 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Vallavalitsuse protokollid

Põlva Vallavalitsuse seisukohad teehoiukava avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute osas on toodud vallavalitsuse 11.04.2023 korralduses nr 2-3/163 "Seisukoha võtmine Põlva valla teehoiukava aastateks 20232027 projekti väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute osas".

"Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027" eelnõu kiideti Põlva Vallavalitsuse poolt heaks 11.04.2023 ja 14.04.2023 istungil ning edastati menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Vastuvõtmine ja avalikustamine

 

Põlva Vallavolikogu 20.04.2023 määrusega nr 6 võeti vastu Põlva valla teehoiukava aastateks 2023–2027. Põlva valla teehoiukava aastateks 20232027 on avaldatud Riigi Teatajas.

Toimetaja: LIIA SULG