Sümboolikakonkurss

1.04.18

Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Põlva  Vallavalitsus ja Vastse-Kuuste Vallavalitsus kuulutasid 2017. aasta juulikuus välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Põlva vallale sümboolika leidmiseks.

Konkursile laekunud kavandeid hindas Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla esindajatest moodustatud komisjon, kes selgitas hindamiskriteeriumeid arvestades välja kavandite paremusjärjestuse. Vallaelanike arvamust küsiti elektroonilisel rahvaküsitlusel paremusjärjestuse alusel nelja kavandi kohta.

Rahvaküsitlus Põlva valla sümboolika leidmiseks toimus 12.-18. veebruaril 2018. Küsitlusest võttis osa 275 isikut ehk 2,3% nimekirja kantud isikutest.

Kõige enam poolthääli sai konkursitöö Põlismänd – 169 häält ehk 61% küsitlusest osavõtjatest. Endise Põlva valla sümboolika poolt andis hääle 76 isikut ehk 28% küsitlusest osavõtjatest,  konkursitöö Jäälind sai 25 isiku poolthääle ehk 9% küsitlusest osavõtjatest ning  endise Vastse-Kuuste valla sümboolika sai 5 häält ehk 2% küsitlusest osavõtjatest.

Konkursi "Põlva valla sümbolikavandite konkurss" võitjaks kinnitati Aldis Toome esitatud konkursitöö Põlismänd.

ÜLEJÄÄNUD KONKURSILE ESITATUD TÖÖD: