Põlva Teataja uudised

« Tagasi

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on  riigihangete registris üles seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil ettevõtetel võimalik jooksvalt liituda:
„Maaparandusobjektide remont- ja ehitustööd (Maa-amet)" viitenumber 264752 – maaparandusobjektide ja rajatiste remont- ja ehitustööde tellimiseks.
„Maaparandusobjektide projekteerimine (Maa-amet)" viitenumber 264571 – projektide tellimiseks.
•  „Raietööde tellimine (Maa-amet)" viitenumber 263359 – mahukamate raietööde tellimiseks.
•  „Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (Maa-amet)" viitenumber 245631 – ohtlike ja lagunenud ehitiste remontimise, ohutustamise või lammutamise tellimiseks.
•  „Riigimaadel jäätmete likvideerimine (Maa-amet)" viitenumber 245510 – jäätmete koristamise ja utiliseerimise tööde tellimiseks.
•  „Üldhooldustööde teostamine riigimaadel (Maa-amet)" viitenumber 241476. Hange on üles seatud puhkudeks kui Maa-ametil on erandkorras vaja leida niitmiseks ning talviseks lume- ja libedusetõrjeks kiirelt uut lepingupartnerit. 

Kutsume Teid liituma Maa-ameti dünaamiliste hankesüsteemidega.

 

Maa-amet


26.04.24

 

18.01.24
  Vallavalitsuse kassa asub vallamajas Keldrikaela tee 2, Mammastes ja on avatud
K 9-13 ja N 12-15
Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.
18.01.24

 

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo