Uudised

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!

07.10.2016

Oktoobrikuust alates on Põlva Avatud Noortekeskuse juures avatud Noorte Tugila. See on võimalus 15 –26-aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal olevate noorsootöötajatega.

Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emad-isad, vanavanemad, naabrid – märgake noori, kes ei õpi ega tööta ja soovitage neil külastada Noorte Tugilat. Lisaks nõustamisele toimuvad noortekeskuses ka huvitavad ühisüritused ja väljasõidud.

 

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötajad saavad noori aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel. Programmi rakendab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

 

PÕLVA NOORTE TUGILA:

Kesk 15, Põlva 63308 ; ank@polva.ee;

https://www.facebook.com/Polvanoortetugila/

Nele Valss, tel 58 53 67 47

Annika Ladva, tel 51 72 799

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee