Uudised

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

19.09.2017

Teatame, et Põlva Vallavolikogu 13.09.2017 otsusega nr 1-3/34 „Põlva Vallavolikogu 30. jaanuari 2003. a otsusega nr 21 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Koogi 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“ tunnistati kehtetuks  Põlva Vallavolikogu 30. jaanuari 2003. a otsusega nr 21 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Põlva vallas Tännassilma külas asuva Koogi 13 kinnistu (katastritunnus 61901:003:0171) detailplaneering (OÜ Marksi Projekt töö T-94-02).

Detailplaneeringu eesmärgiks oli põllumajandusliku tootmise arendamiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ehitamine. Planeering käsitles ehitusõiguse määramist, seadusest tulenevaid kitsendusi, haljastuse täiendamist ja korrastamist. Planeeringuala suurus oli ca 3,5 ha.

 

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise aluseks oli katastriüksuse omaniku 28.04.2017 esitatud avaldus ning asjaolu, et planeeringut ei hakatud 5 aasta jooksul ellu viima. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega ei kaasne eeldatavalt majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ega looduskeskkonda puudutavaid mõjusid.

 

Info:

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee