Volikogu istung 08.04.2015

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kahekümne kolmas istung toimub

kolmapäeval, 8. aprillil 2015 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Kohaliku alkoholipoliitika pilootprojekti tutvustamine; ettekandja Riina Raudne

2. Isikliku kasutusõiguse seadmine (OE19); ettekandja Riina Haitov

3. Kohanime määramine (ME12) II lugemine ja vastuvõtmine; ettekandja Riina Haitov

4. Kohanime määramine (ME11) II lugemine ja vastuvõtmine; ettekandja Erik Valdmaa

5. Eluruumide üüri piirmäära kehtestamine (ME21); ettekandja Helen Metsma

6. Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus (ME25); ettekandja Helen Metsma

7. Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord (ME13); ettekandja Janika Usin

8. Põlva Keskraamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord (ME26); ettekandja Janika Usin

9. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine (OE23); ettekandja Eliko Saks

10. Pädevuse delegeerimine (OE30); ettekandja Eliko Saks

11. Põlva Linnavolikogu ja Põlva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (ME31); ettekandja Eliko Saks

12. Revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani kinnitamine (OE24); ettekandja Indrek Käo

13. Jooksvad küsimused

 

Viimati muudetud: 02.04.2015 15:09, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee