Linna õigusaktid

 • Põlva linna 2007.a eelarve täiendamine ja muutmine (34,5 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Linnavolikogu hariduskomisjoni aseesimehe volituste lõppemine (27 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Laenu taotlemine (28 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Koostöökomisjoni moodustamine (28,5 KB, lisatud: 13.06.2007)
 • Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas (42 KB, lisatud: 18.05.2007)
 • Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas (22,6 KB, lisatud: 18.05.2007)
 • Põlva Linnavolikogu 14.novembri 2005.a otsuse „Esindajate nimeta... (28 KB, lisatud: 09.05.2007)
 • Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korra... (27 KB, lisatud: 09.05.2007)
 • Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine (27 KB, lisatud: 09.05.2007)
 • Loa andmine riigihanke korraldamiseks (27 KB, lisatud: 09.05.2007)
 • Vabriku tänava pikenduse detailplaneeringu ala muutmine (27 KB, lisatud: 11.04.2007)
 • Põlva Roosi Kooli ümberkujundamine (29 KB, lisatud: 11.04.2007)
 • Sotsiaaleluruumide üürileandmise kord (37 KB, lisatud: 11.04.2007)
 • Põlva linna 2007.a eelarve täiendamine ja muutmine (25,5 KB, lisatud: 11.04.2007)
 • Detailplaneeringu algatamine Salu 19a (27 KB, lisatud: 11.04.2007)
 • Detailplaneeringu kehestamine Jaama 77c (27 KB, lisatud: 14.03.2007)
 • Detailplaneeringu kehtestamine Jaama 12 (27 KB, lisatud: 14.03.2007)
 • Põlva linnas Piiri tänav 1b krundi detailplaneeringu vastuvõtmi... (27 KB, lisatud: 14.03.2007)
 • Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine Piiri... (22,5 KB, lisatud: 14.03.2007)
 • Vaba jäägi eraldamine (30,5 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Rahvakohtunikukandidaatide valimine (29 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Põlva linna Aasta Tegu 2006 laureaadi valimine (27 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Põlva linna 2007.a eelarve investeeringute jaotus (28 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Põlva linna 2007.a hariduskulude jaotus (29,5 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Põlva linna 2007.a eelarve täiendamine ja muutmine (23,5 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nend... (133,5 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine (27 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Loa andmine arvutite rentimiseks (27 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Jaoskonnakomisjonide moodustamine Riigikogu valimisteks (22 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Detailplaneeringu algatamine Kesk tn 42 (27 KB, lisatud: 07.02.2007)
 • Leheküljed: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee