Volikogu istung 20.12.2018

14.12.18
Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.
 
Istungi päevakord:

1. Eraüldhariduskoolide toetamine; eelnõu (PDF, 291 kB)
Ettekandja Aigi Tiks

2. Põlva valla üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine; eelnõu (PDF, 423 kB)
Ettekandja Tiia Zuppur

3. Ettevõtlustoetuse andmise kord; eelnõu (PDF, 347 KB)
Ettekandja Kaire Kalk, kaasettekandja Martti Rõigas

4. Munitsipaalasutuse Ahja Hooldekodu nimetuse muutmine; eelnõu (PDF, 235 kB)
Ettekandja Helen Metsma

5. Ahja Hooldekodu põhimäärus; eelnõu (PDF, 305 kB)
Ettekandja Helen Metsma

6. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine; eelnõu (PDF, 4,21 MB)
Ettekandja Martti Rõigas

7. Hädaolukorra seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine; eelnõu (PDF, 276 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

8. Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine; eelnõu (PDF, 201 kB)
Ettekandja Eliko Saks

9. Maamaksumäärad Põlva vallas; eelnõu (PDF, 280 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

10. Põlva valla 2019. aasta eelarve; I lugemine; eelnõu (PDF, 351 kB); lisad (PDF, 255 kB)
Ettekandja Märt Eskor

11. Põlva valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve; eelnõu (PDF, 325 kB); lisa (PDF, 417 kB)
Ettekandja Märt Eskor

12. Vallavanemale lisatasu maksmine; eelnõu (PDF, 272 kB)
Ettekandja Lennart Liba

13. Põlvamaa arengustrateegia 2035+; eelnõu (PDF, 401 kB); lisa (PDF, 2,10 MB)
Ettekandja Georg Pelisaar

14. Istungil algatatud küsimused

 

Toimetaja: LIIA SULG