Ehitajate, Jaama ja Kase tänava pikenduse vaheline ala

10.02.20

 

Põlva Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldusega nr 2-3/597 algatati avaltud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks, et täpsustada  Põlva Linnavolikogu 06.02.2003 otsusega kehtestatud "Põlva linnas Ehitajate tn. Jaama tn ja Kase tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneeringu" hoonestusala planeeringupositsioonil nr 8 (aadressil Pihlaka tn 9). Planeeringus näidatud hoonestuala nihutatakse kuni 10%, samuti täpsustatakse juurdepääsuteede asukohta. 

Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis, projekteerimistingimuste taotlus, asendiplaan, projekteerimistingimuste eelnõu.

Põlva Vallavalitsuse 06.02.2020 korraldusega nr 2-3/63 keelduti projekteerimistingimuste väljastamisest.  

Toimetaja: TIIA ZUPPUR