Volikogu istung 21.06.2018

16.06.18

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. juunil 2018 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Loa andmine põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks  Eelnõu
 (kinnine arutelu); ettekandja Remida Aasamäe

2. Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine; Eelnõu
 ettekandja Martti Rõigas

3. Põlva valla üldplaneeringute ülevaatamine; Eelnõu  Lisa
 ettekandja Tiia Zuppur

4. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks; Eelnõu
ettekandja Janika Usin

5. Põlva Keskraamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord; Eelnõu
ettekandja Aigi Tiks

6. Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri; Eelnõu
ettekandja Aigi Tiks

7. Põlva Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine; Eelnõu
ettekandja Gerti Karilaid-Vidder

8. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas; Eelnõu
ettekandja Eliko Saks

9. Ahja valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; Eelnõu Lisa
ettekandja Märt Eskor

10. Laheda valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; Eelnõu Lisa
ettekandja Märt Eskor

11. Mooste valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; Eelnõu  Lisa
ettekandja Märt Eskor

12. Põlva valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; Eelnõu Lisa
ettekandja Märt Eskor

13. Vastse-Kuuste valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; Eelnõu Lisa
ettekandjaMärt Eskor

14. Osaühing Mooste Olme ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI ühinemise algatamine; Eelnõu
ettekandja Märt Eskor

15. Osaühing Ahja Soojus ja Aktsiaselts Põlva Soojus ühinemise algatamine; Eelnõu
ettekandja Märt Eskor

16. Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 "Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine; Eelnõu
 ettekandja Georg Pelisaar

17. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine; Eelnõu
ettekandja Lennart Liba

18. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe ning liikme valimine; Eelnõu
ettekandja Lennart Liba

19. Esindajate ja nende asendajate tagasikutsumine ning uute esindajate ja nende asendajate nimetamine Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule; Eelnõu
ettekandja Lennart Liba

20. Esindaja nimetamine Põlva valla üldhariduskoolide ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse; Eelnõu
ettekandja Lennart Liba

21. Esindajate ja nende asendajate tagasikutsumine ning uute esindajate ja nende asendajate nimetamine MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit üldkoosolekule ja volikogusse; Eelnõu
ettekandja Lennart Liba

22. Vallavanemale hüvitise määramine; Eelnõu
ettekandja Lennart Liba

23. Istungil algatatud küsimused