Vallavolikogu istung 29.06.2023

22.06.23

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 29. juunil 2023. a algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määruse nr 39 "Põlva valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine ME22, II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

2. Maamaksumäärade kehtestamine Põlva vallas ME26, II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

3. Põlva valla osalemine Mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus OE29; eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

4. Põlva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine OE31; eelnõu (seletuskiri, joonised jm on lisatud linkidena eelnõusse, vt lk 2 ja 6)
Ettekandja Arne Tilk

5. Põlva Vallavolikogu määruste muutmine ME23; eelnõu
Ettekandja Koit Nook

6. Põlva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine ME24; eelnõu
Ettekandja Koit Nook

7. Põlva Vallavolikogu 18. mai 2023. a määruse nr 1-2/7 "Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord" muutmine ME34; eelnõu
Ettekandja Koit Nook

8. Põlva valla 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OE30; eelnõu, majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus, revisjonikomisjoni aruanne
Ettekandja Merle Sulaoja, kaasettekandja Martti Rõigas

9. Põlva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve ME32; eelnõu, lisa
Ettekandja Merle Sulaoja, kaasettekandja Martti Rõigas

 

Toimetaja: LIIA SULG