Kooskõlastamine

16.06.23

 Põlva valla üldplaneeringu ja KSH aruande kooskõlastamine

Üldplaneering ja KSH aruanne esitati kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks 2023. a veebruaris.

Kooskõlastamisele esitatud:

Üldplaneering ja KSH aruanne esitati uuesti kooskõlastamiseks Maa-ametle ja Keskkonnaametile. 

Teistkordsele kooskõlastamisele esitatud:

 

Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel

Esitatud kooskõlastuste ja arvamuste ning kohaliku omavalitsuse vastustega saab tutvuda siin

 

 

 

Muu vajalik:

Toimetaja: TIIA ZUPPUR