Üldplaneeringud

6.02.18

Ühinenud Põlva valla üldplaneeringu koostamiseni kehtivad endiste Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade üldplaneeringud.

Info: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Mihkel Kala, tel 799 9469

 

Kehtivad üldplaneeringud:

AHJA VALD

LAHEDA VALD

MOOSTE VALD

HULLUMÄE-SIIMUNIIDU PIIRKONNA ÜLDPLANEERING
Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 29.märtsil 2012.a. Mooste Vallavolikogu otsusega nr 1-1.3/6
Algatamisotsus
KSH programm
KSH programmi heakskiitmise otsus
Üldplaneeringu vastuvõtmise otsus
Üldplaneeringu seletuskiri
Planeeringukaart
Suusaradade skeem
KSH aruanne
KSH aruande heakskiitmine
Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu kehtestamine

PÕLVA VALD
Endise Põlva valla haldusterritooriumil kehtivad algatatud detailplaneerimise kehtestamiseni endise Põlva linna ja Põlva valla üldplaneeringud.

Endise Põlva valla üldplaneering:
Põlva valla üldplaneeringu seletuskiri
Maakasutuskaart 1
Maakasutuskaart 2
Põlva valla üldplaneeringu strateegiliste keskkonnamõjude hindamine

Põlva linna üldplaneering aastani 2015:
strateegia ja perspektiivne maakasutus seletuskiri.
Klikkides pildil saate suure pildi eraldi aknas.

VASTSE-KUUSTE VALD