14.05.20

Maakorraldus

Maakorralduslikud ja geodeetilised tööd kuuluvad Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna haldusalasse. Peamised ülesanded on:

  • maareformi läbiviimine,
  • katastriüksuste moodustamisega seotud toimingute teostamine (jagamine, liitmine, sihtotstarbe määramine),
  • maade hindamise ja maksustamisega seonduvate tööde teostamine,
  • kohanime- ja aadressikorraldus,
  • vallamaale reaalservituudi ja isikliku kasutusõiguse seadmise korraldamine,
  • maakasutuste andmebaasi pidamine,
  • geodeetiliste mõõdistuste andmebaasi pidamine,
  • digitaalkaardi korrashoid ja täiendamine ning andmete väljastamine.

Maade maksustamisest

Maadega tehtavad toimingud

Hoonestusõiguse seadmine

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA