Põlva Teataja uudised

TTJA testis jõulutulesid: pooled ei vastanud elektri- ja tuleohutusnõuetele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) testis kontrollprojekti raames 6 erinevat jõulutuld, millest pooled osutusid nõuetele mittevastavateks. Testimise eesmärgiks oli hinnata jõulutulede vastavust elektri- ja tuleohutusnõuetele.

Testimistulemused näitasid, et enim probleeme esines jõulutulede juhistikega. Nõuetele mittevastavatel seadmetel olid peamiselt lubatust väiksemad toitekaabli juhtide ristlõigete pindalad, juhtme isolatsioonide mittevastavused ning ühel tootel puudus asjakohane tõmbetakisti, mille otstarve on ära hoida toitejuhtme seadmest eemaldamist.

Samuti oli probleeme jõulutulede juhtplokkide konstruktsioonide tugevustega, mida oli võimalik ilma tööriistadeta suhteliselt lihtsalt avada, võimaldades ligipääsu pingestatud osadele. Esines ka eksitava märgistuse juhtum, mille kohaselt sisetingimustesse mõeldud seadet saaks seadmele paigaldatud märgistuse kohaselt kasutada ka õues. Kõik kirjeldatud puudused võivad põhjustada seadme kasutajaile elektrilöögi- ja tuleohu.

Nõuetele mittevastavateks osutusid 3 toodet: valguskardin 300LED IP 44 5,5 m, valguspall 50 LED ja valguskett 100 LED 8 m.

„Juhime tähelepanu, et elektriõnnetuste või elektrilöögiohu vältimiseks on ohutum kasutada jõulutulesid, mis töötavad patareidel või läbi toiteploki," kommenteeris TTJA tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Kütt.

Nõuetele mittevastavaid jõulutulesid müünud ettevõtjate suhtes alustati haldusmenetlus.

Fotod: TTJA

 


26.04.24

 

18.01.24
  Vallavalitsuse kassa asub vallamajas Keldrikaela tee 2, Mammastes ja on avatud
K 9-13 ja N 12-15
Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.
18.01.24

 

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo