Eakate jõulutoetuse taotlusi võetakse vastu 1. detsembrini. Info telefonil 5908 7555.

Põlva Teataja uudised

Valla noorsootööd ootavad ees mitmed arenguprojektid

Hoolimata keerulisest aastast, mil noorsootööl on olnud rohkem piiranguid kui tavapärases rütmis töötamist, ei ole noorsootöö areng Põlva vallas siiski peatunud. Selle aasta jooksul on valla noorsootöösse tulnud enam kui 45 000 eurot lisarahastusi erinevate projektide näol, millest enamus on alles värskelt rahastusotsused saanud.

Õpihuvilaagrid keskenduvad vaimsele tervisele ja meediapädevustele
See, et distantsõpe on laste ja noorte õppeedukusele, motivatsioonile ning vaimsele tervisele halvasti mõjunud, pole täna ilmselt enam kellelegi uudis ning noorsootöötajatena näeme seda kahjuks igapäevaselt kõrvalt. Et noorte jaoks seda rasket olukorda veidigi leevendada, õnnestus Põlva valla Noorsootöö Keskusel (Põlva NTK) saada Haridus- ja teadusministeeriumi kevadisest õpihuvilaagrite kriisiabi taotlusvoorust täismahus rahastus kaheksale õpihuvilaagrile üle Põlva valla, millest saab kokku osa 116 noort. Toetuse suurus on 13 920 eurot.

Õpihuvilaagrite läbivaks siduvaks teemaks on meediapädevus, mida igas rühmas pisut erineva nurga all käsitletakse ja erinevate ainevaldkondadega põimitakse. Erilise fookuse all on vaimne tervis ja õpirõõmu (taas)leidmine läbi erinevate noorsootöö meetodite. Kaks laagrit on lehe ilmumise momendiks juba toimunud, kuid oktoobrikuisel vaheajal toimuvad õpihuvilaagrid Ahja, Vastse-Kuuste, Mooste ja Tilsi noortekeskustes ning Põlva Koolis. Sügiseste laagrite kohta ilmub info septembris Noorsootöö Keskuse sotsiaalmeedias ning lehel polvanoored.ee.

Kuidas Põlva valla avatud Noorsootöö veelgi avatumaks teha?
Kui enamik noorsootöö projekte on väga konkreetselt suunatud noortele pakutud tegevustele, oleme meie sedapuhku keskendunud sellele, mida peaks tegema asutus ja selle töötajad selleks, et noorsootöö nähtavus ja kvaliteet tõuseks. Juba kaks aastat tagasi 
oli selgelt näha probleem, et ei noored ega kogukond pole päris kursis noorsootöös toimuvaga, et asutuste liitmisel tekkinud muudatused on jäänud inimestele segaseks ning kuigi justkui toimub väga palju, on kohati tegevustesse raske noori saada, sest info nendeni lihtsalt ei jõua. Juba läinud aastal kirjutasime probleemi lahendamiseks projekti, kuid toona jäi rahastus heast tagasisidest hoolimata saamata, sest kogu projektikonkurss katkestati COVID-19 situatsiooni tõttu. Sel aastal õnnestus aga sama ideega täiemahuline toetus saada.

Projekt „Põlva valla avatud noorsootöö avatumaks" sai Noorte Heaks! meetmest rahastust 9990 eurot ning projekti eesmärgiks on 2021. aasta lõpuks kujundada välja selge ja toimiv kommunikatsioonivoog, mis jõuab noorte ja kogukonnani, kuid millega on noorsootöötajatel oma põhiliste tööülesannete kõrvalt lihtne toime tulla ka tulevikus. Eesmärgi saavutamiseks toimuvad küsitlused ja fookusgrupi intervjuud noortele, koolitused nii noortele kui noorsootöötajatele, teavitusüritus „Noorsootöö kohvik" Põlva Ööde raames, luuakse Põlva Noorsootöö Keskusele oma koduleht ning hangitakse ka digivahendeid, mille toel endale seatud eesmärke lihtsam saavutada oleks.

Kolime keskused õue!
Viimased poolteist aastat on sundinud oma tegevusi üha enam noortekeskustest välja viima ning toonud esile, mida peaks arendama nii sisus kui vormis. Seepärast sündis ka teine Noorte Heaks! arendusprojekt „Keskus kolib õue!", millele eraldati 9000 eurot välivahendite hankimiseks ning mobiilse noorsootöö sisuliseks arendamiseks. Projekti käigus luuakse noortele rulluiskude laenutused Ahja ja Mooste noortekeskuste juurde, tõukerattalaenutus Tilsi noortekeskuse juurde ning arendatakse statsionaarset väliala Vastse-Kuuste noortekeskuse aias. Samuti hangitakse kõikidele noortekeskustele üldiseid vahendeid välitegevusteks.

Aga tõsi on see, et lihtsalt asjade ostmine tööd sisuliselt paremaks ei tee. Seepärast toimub noorsootöötajatele projekti raames ka terviseedenduse teemaline koolitus, kuidas oma tegevustes läbivalt noorte tervisekasvatust toetavaid põhimõtteid jälgida ning koostöös noortega korraldatakse iga noortekeskuse juures ka välitöö päevi, kus just noored saavad kujundada üritused oma näo ja soovide kohaselt.

Rohkem kui 45 tuhat eurot noorsootöö arendamiseks Põlva vallas
Tegelikult pole need ülalmainitud projektid sugugi ainsad, mis noorsootöö valdkonda rahasid juurde toonud on. Sellel aastal tekkis võimalus pikendada osalust ka Tugila programmis, mis on loodud selleks, et toetada noori, kes ei õpi ega tööta. Sellel aastal jõuab Tugila kaudu noorsootöösse täiendavad 4000 eurot. Lõppemas on Erasmus+ noortekohtumiste programmi projekt „Põlva ja Sillamäe hoolivad noorte vaimsest tervisest", mis sai toetust 2162 eurot. Malevate haridusja meelelahutusprogrammi korraldamiseks saime „Malevasuvi" meetme raames toetust 6129 eurot.

See tähendab, et projektidega on Põlva valla Noorsootöö Keskus saanud oma eelarvesse valla noorsootöö edendamiseks enam kui 45 000 eurot täiendavat rahastust.

Ka ei saa mainimata jätta Põlva Spordikooli poolt kirjutatud Noorte Heaks! projekti „what`S UP Põlva?!", mille partner on ka Põlva NTK ning mis toob noortele kasutamiseks SUP-lauad ning teisi õuetegevuste vahendeid. Samuti kaardistatakse projekti raames Põlva valla noortele kättesaadavaid vaba aja veetmise võimalusi, millest loodetavasti sünnib tulevikus ka kõigile kättesaadav interaktiivne ülevaade. Projekti toetatakse 4580 euroga.

See tähendab, et töö noorte heaolu nimel jätkub täie auruga ning areng selles valdkonnas ei tohi kunagi lõppeda. Sest kui pole noort, pole ka mitte midagi.

Kristina Masen
Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo