Uudised

Vallavolikogu 27.10.2016 istungilt

28.10.2016

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljakümnes istung toimus 27. oktoobril 2016 Põlva Avatud Noortekeskuses. Osales 19 vallavolikogu liiget. Istungi päevakorras olid ainult haldusreformiga seotud teemad.

Otsustati lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus Kanepi valla, Kõlleste valla, Mikitamäe valla, Orava valla, Valgjärve valla ja Veriora valla osas. Nimetatud vallad on oma otsuse läbirääkimiste lõpetamiseks juba teinud.

 

Läbirääkimisi valdade ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue omavalitsusüksuse moodustamiseks on pidanud Ahja vald, Laheda vald, Mooste vald, Põlva vald ja Vastse-Kuuste vald. Läbirääkimiste tulemusena on valminud ühinemislepingu projekt.

Põlva Vallavolikogu kiitis ühinemislepingu projekti heaks ning suunas need avalikule väljapanekule ajavahemikul 1.–23. november 2016 Põlva valla kodulehel www.polva.ee,  Põlva Vallavalitsuses, Põlva Keskraamatukogus ja haruraamatukogudes.

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal korraldatakse ühinevates valdades ka rahvakoosolekud, kus tutvustatakse ühinemislepingu projekti. Põlvas toimub rahvakoosolek teisipäeval, 22. novembril 2016 kell 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 9. novembril 2016.

 

Teate koostas:

Annely Eesmaa

teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus

799 9470

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee