Tunnustamine

2.12.19

Põlva vallas tunnustusavalduste andmist reguleerib Põlva Vallavolikogu määrus "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord".

Tunnustusavalduse ettepanek RTF (180 kB), PDF (alla laetav, elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav, 94 kB)

Tagasi üles

Põlva valla aukodaniku nimetus 
Põlva valla tunnustus "Aasta tegu" 
Põlva valla tunnustus "Aasta vabatahtlik" 
Põlva valla kultuuripreemia 
Põlva valla aukiri
Põlva vallavanema tänukiri

Põlva valla aukodaniku nimetus

Põlva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

Ettepaneku esitamine

Ettepanek esitatakse Põlva Vallavalitsusele hiljemalt 15. detsembril ja see peab sisaldama:

  1. aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime,
  2.  sünniaega,
  3. elukohta,
  4. elukutset või ametit,
  5. töö- või teenistuskohta,
  6. teenete kirjeldust ja põhjendust.

Ettepaneku võib esitada igaüks.

Ettepaneku menetlemine

Vallavalitsus esitab oma ettepaneku aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule hiljemalt 31. detsembril.

Aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmise otsustab volikogu.

 Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule omistatakse aumärk ning antakse rahaline preemia summas 1000 eurot. Aukodaniku nimetusega kaasnev aumärk antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul.

Valla aumärk on linaõie kujuline, mis on valmistatud 925° hõbedast. Märk on kahekihiline. Alumine kiht on kuumemailitud nelja emailiga. Märgil on rõngakujuline tekstiosa Jakob Hurda sõnadega "Mõistuse ja jõuga", mis pärinevad tema isamaalisest kõnest. Tekstiosa on madalam, kullatud. Märk on varustatud proovimärgise ja valmistaja märgisega. Märk on trukk-kinnitusega.

Tagasi üles

Aasta tegu

Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Ettepaneku esitamine

Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 15. detsembril. Ettepaneku võib esitada igaüks.

Ettepaneku menetlemine

Vallavalitsus esitab oma ettepaneku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 31. detsembril.

Tunnustuse andmise otsustab volikogu.

 Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab volikogu. Tunnustus antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul.

Tagasi üles

Aasta vabatahtlik

Tunnustusega "Aasta vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.

Ettepaneku esitamine

Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 15. detsembril. Ettepaneku võib esitada igaüks.

Ettepaneku menetlemine

Vallavalitsus esitab oma ettepaneku kandidaadi kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 31. detsembril.

Tunnustuse andmise otsustab volikogu.

 Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab volikogu. Tunnustus antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul.

Tagasi üles

Kultuuripreemia

Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.

 Kultuuripreemia antakse:

  1. kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal
  2. spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal

Ettepaneku esitamine

Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 15. detsembril. Ettepaneku võib esitada igaüks.

Ettepaneku menetlemine

Valitsus esitab oma ettepanekud kandidaatide kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud volikogule hiljemalt 31. detsembril.

Kultuuripreemia andmise ja preemia suuruse otsustab volikogu.

 Kultuuripreemia antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul.

Tagasi üles

Aukiri

Aukiri antakse austusavaldusena silmapaistva saavutuse või tegevuse eest vastavalt vallavalitsuse otsusele.

Ettepaneku esitamine

Ettepaneku võib esitada vallavalitsuse liige, volikogu liige, vallavalitsuse hallatava asutuse juht, külavanem ja Põlva vallas tegutsevad organisatsioonid.

Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele vähemalt 15 päeva enne tunnustuse üleandmist.

Ettepaneku menetlemine

Tunnustuse andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavalitsus.

 Aukirja pälvinud isikule omistatakse vapimärk.

Tagasi üles

Tänukiri

Tänukiri antakse füüsilisele isikule tänuavaldusena kauaaegse teenistuse eest, valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust toetanud isikule või muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

Tänukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavanem.

Tagasi üles

Toimetaja: LIIA SULG