Volikogu istung 13.09.2018

7.09.18

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. septembril 2018 algusega kell 15.00 Kiidjärve Külakeskuses, aadressil Pargi, Kiidjärve küla, Põlva vald.

Istungi päevakord:

1. Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine; Eelnõu
Ettekandja Tiia Zuppur

2. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord; Eelnõu 
Ettekandja Aigi Tiks

3. Põlva Vallavolikogu 21. juuni 2018. a määruse nr 1-2/42 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas" muutmine; Eelnõu  
Ettekandja Eliko Saks

4. Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030; I lugemine;  Eelnõu   Lisa Vallavalitsuse seisukoht
Ettekandja Kaire Kalk 

5. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 ; I lugemine;  Eelnõu; Lisa 1; Lisad 2-5; Vallavalitsuse seisukohad
Ettekandja Märt Eskor

6. Maade munitsipaalomandisse taotlemine; Eelnõu
Ettekandja Martti Rõigas

7. Arvamuse andmine Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste eelnõude kohta; Eelnõu 
Ettekandja Martti Rõigas

8. Omaosaluse tagamine projekti "Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" elluviimiseks; Eelnõu 
Ettekandja Martti Rõigas 

9. Vallavara omandamine; Eelnõu 
Ettekandja Martti Rõigas

10. Vallavara omandamine; Eelnõu 
Ettekandja Martti Rõigas

11. Istungil algatatud küsimused