10.01.22
  Energiakulude hüvitamiseks hakkame taotlusi vastu võtma 17.01.2022Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator  https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine  Energiakulu hüvitise osas saab nõu küsida telefonil 5908 7555 või aadressilt energiatoetus@polva.ee Taotlemisest lähemalt

Põlva Teataja uudised

Põlva vald korraldab esimese innovatsioonihanke

Innovatsioonihangete eesmärk on hankida teenuseid või lahendusi, mida turul veel ei eksisteeri. See tähendab, et toodet või teenust pakkuv ettevõtja peab looma midagi täiesti uut.
 
Põlva vald esitas Ettevõtluse Arenduse Sihtasutusele taotluse innovatsioonihanke toetamiseks, mille eesmärk on esimene liikluskäitumist jälgiv lahendus kogu tänava ulatuses. EAS on andnud
positiivse rahastusotsuse projektile "Põlva nutitee" ja toetab innovatsioonihanget 90 000 euro ulatuses, sama suur osa tuleb panustada ka vallal.
 
Projektiga "Põlva nutitee" on plaanis rajada Põlvasse ca 2,5 kilomeetrisele teelõigule Kesk ja Jaama tänaval, nutitee. Nutitee lahenduse tuumaks on keskmise kiiruse mõõtesüsteem, mida toetavad kõigi liiklejate liikluskäitumist jälgivad ülekäigurajad ning sõidukijuhtidele liikluskäitumise kohta tagasisidet kuvavad märgid. Nutitee eesmärgiks on suurendada liiklusohutust läbi sõidukijuhtide liikumisharjumuste kujundamise.
 
Martti Rõigas
abivallavanem

 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Põlvamaa Rohelisem elu logo