Põlva valla üldplaneering

14.09.18

Ühinenud Põlva valla üldplaneeringu koostamiseni kehtivad endiste Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade üldplaneeringud.

Info: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Mihkel Kala, tel 799 9469

Kehtivad üldplaneeringud:

AHJA VALD

LAHEDA VALD

MOOSTE VALD

HULLUMÄE-SIIMUNIIDU PIIRKONNA ÜLDPLANEERING
Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 29.märtsil 2012.a. Mooste Vallavolikogu otsusega nr 1-1.3/6
Algatamisotsus
KSH programm
KSH programmi heakskiitmise otsus
Üldplaneeringu vastuvõtmise otsus
Üldplaneeringu seletuskiri
Planeeringukaart
Suusaradade skeem
KSH aruanne
KSH aruande heakskiitmine
Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu kehtestamine

PÕLVA VALD
Endise Põlva valla haldusterritooriumil kehtivad algatatud detailplaneerimise kehtestamiseni endise Põlva linna ja Põlva valla üldplaneeringud.

Endise Põlva valla üldplaneering:
Põlva valla üldplaneeringu seletuskiri
Maakasutuskaart 1
Maakasutuskaart 2
Põlva valla üldplaneeringu strateegiliste keskkonnamõjude hindamine 
Vaata ka Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringut (allpool)

Põlva linna üldplaneering:
strateegia ja perspektiivne maakasutus seletuskiri.
Kaardid: legend, kesklinna piirkond, Käisi-Piiri piirkond, Lina-Ähnioru piirkond, paisjärve ümbrus
                raudtee piirkond, Salu-Intsikurmu piirkond, gaasivarustus, sidekaablid, maakasutuse kaart

VASTSE-KUUSTE VALD

Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu seletuskiri
Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu lisad
Üldplaneeringu kaart
Strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne
Kiidjärve küla kaart
Karilatsi ja Leevijõe külade kaart
Vastse-Kuuste aleviku kaart
Üldplaneeringu kehtestamine

AHJA JÕE ÜRGORU MAASTIKUKAITSEALA  ÜLDPLANEERING
Seletuskiri
Üldplaneeringu maakasutuskaart

Kiidjärve kaart
Üldplaneeringu kehtestamine