Põlva vallas kehtivad üldplaneeringud

1.07.24
Siin lehel toodud üldplaneeringud on alates 27.06.2024 kehtetud. Põlva Vallavolikogu kehtestats 27.06.2024 otsusega nr 1-3/16 Põlva valla üldplaneeringu

Ahja valla üldplaneering on kehtestatud Ahja Vallavolikogu 16.06.2010 määrusega nr 10.

Laheda valla üldplaneering on kehtestatud Laheda Vallavolikogu 12.06.2009 määrusega nr 12.

Mooste valla üldplaneering on kehtestatud Mooste Vallavolikogu 16.12.2008 ptsusega nr 42.

Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneering - üldplaneering on kehtestatud Mooste Vallavolikogu 13.10.2017 otsusega nr 1-1.3/34. 

Põlva valla üldplaneering 2029+ (kehtestatud Põlva vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60). Üldplaneeringut on muudetud Põlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/35 kehtestatud Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringuga ja Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 1-3/11 kehtestatud Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga.

Põlva valla üldplaneering 2029+ seletuskiriPõlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/35 kehtestatud Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringuga muudetud seletuskiri, Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 1-3/11 kehtestatud Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga muudetud seletuskiri.

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneering - üldplaneering on kehtestatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 15 ja Põlva Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 147.

Peri ja Himmaste külade teede teemaplaneering - üldplaneering on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 09.09.2015 otsusega nr 1-3/30.

Seletuskiri, Himmaste küla, Peri küla

Endise Põlva valla haldusterritooriumil kehtisid kuni 20.12.2018 endise Põlva linna ja Põlva valla üldplaneeringud.

          Endise Põlva valla üldplaneering (kehtis kuni 20.12.2018):

Põlva valla üldplaneeringu seletuskiri
Maakasutuskaart 1
Maakasutuskaart 2
Põlva valla üldplaneeringu strateegiliste keskkonnamõjude hindamine 
Vaata ka Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringut (allpool)

Põlva linna üldplaneering (kehtis kuni 20.12.2018):

strateegia ja perspektiivne maakasutus seletuskiri.
Kaardid: legend, kesklinna piirkond, Käisi-Piiri piirkond, Lina-Ähnioru piirkond, paisjärve ümbrus
                raudtee piirkond, Salu-Intsikurmu piirkond, gaasivarustus, sidekaablid, maakasutuse kaart

Vastse-Kuuste valla üldplaneering on kehtestatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.01.2010 otsusega nr 1. Põlva Vallavaolikogu 26.08.2020 otsusega nr 1-3/21 kehtestatud Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringuga on muudetud üldplaneeringus Kiidjärve ehituskeeluvööndit.

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneering üldplaneering on kehtestatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 15 ja Põlva Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 147.

Üldplaneeringute ülevaatamine.