Avalduste ja taotluste blanketid

2.04.24

Sotsiaalosakonna blanketid

 • Sotsiaaltoetuse taotlus RTF (111 kB) / PDF (195 kB) 
 • Vanaduspensionäri jõulutoetuse taotlus RTF (119 kB) / PDF (300 kB)
 • Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus)
  RTF (106 kB) / PDF (197 kB)
 • Taotlus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks RTF (149 kB) / PDF (121 kB)
 • Taotlus puudega lapsele hoolduse seadmiseks ja hooldajale hooldajatoetuse maksmiseks
  RTF (213 kB) / PDF (117 kB)
 • Taotlus hoolduse lõpetamiseks RTF (118 kB) / PDF (112 kB)
 • Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise toetuse taotlus RTF (199 kB) / PDF (267 kB)
 • Taotlus koduteenuste määramiseks RTF (130 kB) / PDF (115 kB)
 • Sotsiaalteenuse taotlus RTF (67 kB) / PDF (116 kB)
 • Eluruumi kohandamise taotlus RTF (107 kB) / PDF (63 kB)
 • Energiahinna tõusu leevendamise toetuse taotlus RTF / PDF

 

Avaliku ürituse korraldamine

 • Avaliku ürituse loa taotlus RTF (161 kB) / PDF (146 kB)
 • Avaliku ürituse teatis RTF (153 kB) / PDF (135 kB)

 

Tunnustamine

 • Tunnustusavalduse ettepanek RTF (180 kB) / PDF (alla laetav, elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav, 94 kB)

 

Reklaami paigaldus

 • Reklaamimaksu deklaratsioon RTF / PDF
 • Reklaamiloa taotlus RTF / PDF

 

Jäätmevedu

 • Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks RTF (67 kB) / PDF (221 kB)
 • Kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta RTF (64 kB) / PDF (221 kB)
  (NB! kinnituse saab esitada juhul, kui on olemas kehtiv vallavalitsuse korraldus jäätmeveost vabastamise kohta peale 2015. aastat)
 • Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks RTF (98 kB) / PDF (161 kB)

Keskkond

 • Taotlus kasvava puu raiumiseks RTF (45 kB) / PDF (75 kB)

 

Ehitus

 • Kaevetööloa taotlus RTF (126 kB) / PDF (259 kB)
 • Hoonestusõiguse seadmise avaldus RTF (52 kB) / PDF (81 kB)
 • Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek RTF (393 kB) / PDF (139 kB)
 • Taotlus kasvava puu raiumiseks RTF (45 kB) / PDF (75 kB)
 • Avaldus katastriüksuse jagamiseks/liitmiseks RTF (47 kB) / PDF (146 kB)
 • Ehitamisega seonduvate taotluste vormid
 • Sulgemisloa avaldus RTF (44 kB) / PDF (119 kB)
 • Transpordivahendi kõrvalekaldumiseks LM nõuetest RTF (62 kB) / PDF (125 kB)
 • Liikluskeelualase loa taotlus RTF (104 kB) / PDF (441 kB)

 

Haridus

 • Taotlus lasteaiakoha saamiseks RTF (139 kB) / PDF (386 kB)
 • Taotlus lasteaiakoha saamiseks valvelasteaias RTF (143 kB) / PDF (287 kB)
 • Taotlus lapsele elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks RTF (132 kB) / PDF (243 kB)
 • Õpetaja tunnustamise ettepanek RTF (116 kB) / PDF (100 kB)

Mittetulundusliku tegevuse toetus

 • Taotlused ja taotluse kasutamise aruanne esitatakse Spoku kaudu

 

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide toetus

 • Taotlused ja taotluse kasutamise aruanne esitatakse Spoku kaudu

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

 • Taotlused ja taotluse kasutamise aruanne esitatakse Spoku kaudu

 

Elukoha registreerimine

 • Elukohateade PDF (175 kB) / PDF (845 kB, elektroonselt täidetav)
 • Ruumi omaniku avaldus PDF (159 kB)

 

Elamutoetus

 • Korterelamu toetuse taotlus RTF (278 kB) / PDF (123 kB)
 • Eramu värvitoetuse taotlus RTF (177 kB) / PDF (96 kB)

 

Kogukondliku arendustegevuse toetus

 • Kogukondliku arendustegevuse toetuse taotlus RTF (386 kB) / PDF (560 kB)
 • Kogukondliku arendustegevuse toetuse kasutamise aruanne RTF (184 kB) / PDF (393 kB)

 

Ettevõtlustoetus

 • Ettevõtlustoetuse taotlus RTF (219 kB) / PDF (324 kB)
 • Ettevõtlustoetuse kasutamise leping ja lõpparuanne RTF (223 kB) / PDF (438 kB)

 

Investeeringutoetus

 • Investeeringutoetuse kasutamise aruanne RTF  / PDF
 
Toimetaja: ANNELY EESMAA