Tunnustamine

29.12.20

Tunnustusavalduste andmist Põlva vallas reguleerib Põlva Vallavolikogu määrus "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord".

TUNNUSTUSED:

Põlva valla aukodaniku nimetus 
Põlva valla tunnustus "Aasta tegu" 
Põlva valla tunnustus "Aasta vabatahtlik" 
Põlva valla kultuuripreemia 

Ettepanekuid tunnustamiseks võib teha igaüks. Ettepanekuid oodatakse 15. detsembriks.
Tunnustusavalduse ettepanek RTF (180 kB), PDF (alla laetav, elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav, 94 kB)
 

Põlva valla aukiri
Põlva vallavanema tänukiri

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA